Tuyên bố về khả năng truy cập web

Trường Công lập Salem-Keizer cam kết đảm bảo các chương trình, dịch vụ và hoạt động được truyền đạt hoặc tạo điều kiện trực tuyến của mình có thể tiếp cận được với người khuyết tật. Chúng tôi đang tích cực làm việc để tăng khả năng truy cập và khả năng sử dụng trang web của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn Nguyên tắc về khả năng truy cập nội dung web (WCAG) 2.1 Cấp độ AA.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi truy cập nội dung trên trang web của chúng tôi hoặc muốn báo cáo rào cản về khả năng truy cập, vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể cố gắng khắc phục.

Báo cáo khả năng truy cập web

Cung cấp phản hồi

Phương pháp báo cáo tốt nhất là sử dụng biểu mẫu “Rào cản khả năng tiếp cận trang web” trực tuyến của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

  • Thông tin liên lạc của bạn sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt nhất.
  • Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ web (URL) của trang hoặc tài liệu cần cải thiện khả năng truy cập. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp mô tả về những thách thức mà bạn gặp phải.
  • Biểu mẫu này CHỈ dành cho việc gửi các vấn đề về khả năng truy cập trang web. Đối với các khiếu nại hoặc mối quan tâm khác, vui lòng truy cập Trang Quy trình Khiếu nại của Học khu để tìm hiểu thêm.
  • Sử dụng của chúng tôi Liên hệ với chúng tôi mẫu cho các câu hỏi hoặc nhận xét khác. Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến nhân viên thích hợp của học khu.

Không phải là một fan hâm mộ của các hình thức trực tuyến? Gửi thư hoặc fax một lá thư cho chúng tôi!

Nếu bạn thích, bạn có thể gửi một lá thư với các thông tin sau:

  • tên bạn
  • thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ)
  • địa chỉ web (URL) của trang vấn đề hoặc các trang
  • mô tả về sự cố không thể truy cập gặp phải
  • chỗ ở được đề xuất hoặc giải pháp

Gửi fax thư của bạn tới 503-391-4037 hoặc gửi thư từ của bạn đến

Chú ý: Khả năng truy cập web
Công nghệ & Hệ thống Thông tin
Trường công lập Salem-Keizer
2450 Lancaster Ổ NE
Salem, Oregon 97305