Vui lòng chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và những hồi tưởng ngắn về thời gian của bạn tại trường trung học cơ sở Leslie ban đầu Tòa nhà trên phố Howard với chúng tôi!

Tòa nhà trung học cơ sở Leslie cũ

Chúng tôi đang làm một video tư liệu và bạn được mời trợ giúp!

Các cải tiến và mở rộng do trái phiếu tài trợ tại Trường Trung học Nam Salem bao gồm việc thay thế tòa nhà Trường Trung học Cơ sở Leslie ban đầu bằng các phòng học hiện đại và không gian biểu diễn nghệ thuật sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn địa chấn cao hơn.

Tòa nhà cũ của Trường Trung học Cơ sở Leslie lần đầu tiên mở cửa phục vụ học sinh vào năm 1927. Năm 1997, Trường Trung học Cơ sở Leslie hiện tại mở tại vị trí của nó trên Đường Pringle và tòa nhà Leslie cũ là nhà của Trường Bán công Đường Howard cho đến năm 2019.

Trong nhiều thập kỷ, hàng nghìn người từ cộng đồng của chúng tôi đã đi qua các hội trường của tòa nhà cũ của Trường Trung học Cơ sở Leslie, trong đó có nhiều người sau này trở thành nhà lãnh đạo ở cả cấp tiểu bang và quốc gia.

Trường Công lập Salem-Keizer đang sản xuất một video tài liệu để tưởng nhớ tòa nhà cũ của Trường trung học cơ sở Leslie, và mời cộng đồng gửi ảnh, câu chuyện và hồi tưởng ngắn về thời gian họ ở trong tòa nhà hoặc tại Hồ bơi Leslie. Những đóng góp này sẽ được xem xét để đưa vào video tư liệu.

Biểu mẫu đệ trình ký ức Leslie

Để chia sẻ những kỷ niệm của bạn về tòa nhà Leslie Junior High, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới.

Về bạn

tên riêng

Họ

Email *

Điện thoại

Những kỷ niệm thời trung học Leslie của bạn

Câu chuyện cuả bạn

Hình ảnh của Old Leslie Junior High

Vui lòng đính kèm ảnh, mỗi ảnh tối đa 4MB. Bạn có thể kéo và thả nhiều hình ảnh vào hộp tải lên bên dưới.

Chọn tập tin

Bạn có video về kỷ niệm của Leslie không?

Xin vui lòng xác nhận

Tên của bạn trong phần tín dụng video

Tôi cho phép học khu đưa tên tôi vào phần ghi công của video Tưởng niệm Leslie. *

Bản quyền (bắt buộc)

Xác nhận bản quyền *

Không có bồi thường tài chính (bắt buộc)

Không có thỏa thuận thanh toán *

Cảm ơn bạn!

Nếu bạn muốn gửi tài liệu qua đường bưu điện, vui lòng gửi bản sao đến (vui lòng không gửi bản gốc vì chúng không thể được trả lại):

Dự án tưởng niệm Leslie
Trường công lập Salem-Keizer
Quan hệ cộng đồng & Truyền thông
2450 Lancaster Tiến sĩ NE
Salem, OR 97305

Cảm ơn bạn đã đóng góp cho Bộ phim Tài liệu Tưởng niệm Trường Trung học Cơ sở Leslie!

Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn có thắc mắc về dự án này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@salkeiz.k12.or.us

Về bạn

tên riêng

Họ

Email *

Điện thoại

Những kỷ niệm thời trung học Leslie của bạn

Câu chuyện cuả bạn

Hình ảnh của Old Leslie Junior High

Vui lòng đính kèm ảnh, mỗi ảnh tối đa 4MB. Bạn có thể kéo và thả nhiều hình ảnh vào hộp tải lên bên dưới.

Chọn tập tin

Bạn có video về kỷ niệm của Leslie không?

Xin vui lòng xác nhận

Tên của bạn trong phần tín dụng video

Tôi cho phép học khu đưa tên tôi vào phần ghi công của video Tưởng niệm Leslie. *

Bản quyền (bắt buộc)

Xác nhận bản quyền *

Không có bồi thường tài chính (bắt buộc)

Không có thỏa thuận thanh toán *