Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Giám thị Christy Perry phỏng vấn một số học sinh tại trường Tiểu học Yoshikai để tìm hiểu xem các em đánh giá cao điều gì nhất về các Chuyên gia Hỗ trợ Giáo dục của chúng tôi.

Tại Salem-Keizer, chúng tôi ghi nhận sự cống hiến của những cá nhân này đối với học sinh của họ và tất cả những công việc khó khăn mà họ làm để làm cho trường học của chúng ta tốt hơn. Cảm ơn các ESP!