Salem-Keizer đã ra mắt ấn bản đầu tiên của bản tin video mới, Xây dựng Để Thành công. Building For Success sẽ là chương trình hàng tháng cung cấp thông tin cập nhật về chương trình trái phiếu xây dựng năm 2018. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ trình bày các khía cạnh khác nhau của chương trình trái phiếu, xem xét tiến độ xây dựng, phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực này và hơn thế nữa.

Trong ấn bản đầu tiên này, Karma Krause từ Văn phòng Truyền thông & Quan hệ Cộng đồng nói chuyện với Giám đốc Điều hành Mike Wolfe của học khu về khoản tiền 442.2 triệu đô la trong trái phiếu dành riêng cho việc tăng thêm không gian tại các trường học của chúng tôi.

Chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về Xây dựng Để Thành công và lắng nghe ý kiến ​​của bạn cho các tập tiếp theo. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@salkeiz.k12.or.us!