Trước đợt phát hành trái phiếu tiếp theo, cả Moody's và S&P đều đánh giá cao SKPS trong các báo cáo quan điểm tín dụng gần đây

Các cơ quan xếp hạng tín dụng của Mỹ Moody's Investor Service và S&P Global Ratings đã xếp hạng Trường Công lập Salem-Keizer lần lượt là Aa2 và AA + dài hạn.

Vào thứ Tư, ngày 24 tháng 2020 năm 619.7, học khu sẽ phát hành đợt phát hành thứ hai và cuối cùng của trái phiếu nghĩa vụ chung theo thẩm quyền 2018 triệu đô la do cử tri Salem và Keizer cấp vào tháng 2020 năm 236.5. Số tiền phát hành năm XNUMX là khoảng XNUMX triệu đô la.

Xếp hạng Aa2 của Moody là xếp hạng tín dụng cao thứ ba mà cơ quan này ấn định cho trái phiếu. Cả điểm Moody's và S&P đều cho thấy học khu có năng lực mạnh mẽ để đáp ứng các cam kết tài chính của mình.

Điểm số được công bố vào giữa tháng Sáu sau khi phân tích các thực tiễn quản lý của học khu, cơ sở kinh tế, duy trì các khoản dự trữ, và tham gia vào Chương trình Bảo lãnh Trái phiếu của Trường Oregon.

Báo cáo của S&P Global ghi nhận một số điểm nổi bật của ban quản lý học khu đã giúp đưa ra quyết định xếp hạng, bao gồm:

  • Sử dụng ít nhất ba năm thông tin lịch sử để xây dựng các giả định về thu và chi của năm sắp tới với sự trợ giúp của các nguồn bên ngoài và cách tiếp cận từng dòng để lập ngân sách;
  • Báo cáo hàng quý về tình hình thực hiện ngân sách so với thực tế cho hội đồng với khả năng sửa đổi ngân sách khi cần thiết;
  • Kế hoạch tài chính dài hạn trong XNUMX năm và được cập nhật hàng năm;
  • Kế hoạch vốn dài hạn đáp ứng các nhu cầu vốn khác nhau;
  • Chính sách quản lý đầu tư chính thức với báo cáo hàng năm về các khoản đầu tư và nắm giữ

Chương trình trái phiếu năm 2018 hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng quá tải trường học, chuẩn bị cho các trường học tăng trưởng số lượng tuyển sinh trong tương lai, cải thiện an toàn và an ninh bao gồm an toàn địa chấn, mở rộng các chương trình giáo dục nghề nghiệp-kỹ thuật (dạy nghề), mở rộng cơ hội giáo dục khoa học và bảo vệ sự đầu tư của cộng đồng vào các cơ sở của học khu.

Để biết thêm thông tin về chương trình trái phiếu năm 2018, vui lòng truy cập Trang web của chương trình trái phiếu.