Xây dựng để thành công là video cập nhật hàng tháng của Salem-Keiser trên Chương trình trái phiếu xây dựng năm 2018.

Trong ấn bản này, Joel Smallwood, quản lý Dịch vụ Bảo trì và Xây dựng đã nói chuyện với Karma Krause từ Văn phòng Truyền thông & Quan hệ Cộng đồng. Họ thảo luận về An toàn, An ninh và điều chỉnh khu vực đi học Ranh giới.

Chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về Xây dựng Để Thành công và lắng nghe ý kiến ​​của bạn cho các tập tiếp theo. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@salkeiz.k12.or.us!