Trường tiểu học Pringle bắt đầu hoạt động xây dựng bằng trái phiếu mùa hè này. Các cải tiến bao gồm ba phòng học mới, một nhà ăn và nhà bếp mới, một phòng thể dục đa năng mới và nhiều hơn nữa.

Đây là một video vui nhộn của ba Trường tiểu học Pringle sinh viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc xây dựng Panthers.

Video Xây dựng Pringle Bond trên YouTube bằng tiếng Anh

Video Xây dựng Pringle Bond trên YouTube bằng tiếng Tây Ban Nha