Việc xây dựng do trái phiếu tài trợ đã hoàn tất tại Trường Tiểu học Miller! Trong video này, Hiệu trưởng Laura Mata mô tả không gian mới và được cải tạo có ý nghĩa như thế nào đối với trường. Xin cảm ơn các cử tri của Salem và Keizer!