Trong phiên họp an toàn với cộng đồng ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX này, những người tham dự đã tìm hiểu về các quy trình an toàn và quy trình khẩn cấp được thực hiện ở tất cả các trường Salem-Keizer. Họ cũng học được cách có thể tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo của học khu và cộng đồng để hỗ trợ các trường học an toàn và thân thiện.

Đây là lần đầu tiên trong chuỗi ba phiên an toàn. Hai phần còn lại bao gồm các phiên Tiếng nói của sinh viên, Tất cả chúng ta đều thuộc về và Truyền thông xã hội và An toàn trực tuyến.

Trình bày

Hỏi & Đáp