Mỗi năm, một số học sinh nhỏ tuổi nhất của học khu có cơ hội “Khởi động” cho hành trình giáo dục của họ! Trong chương trình mùa hè chuyên biệt, học sinh mẫu giáo sắp đến có cơ hội có được cảm giác đi học, hiểu các thói quen, gặp gỡ các học sinh khác và hơn thế nữa trước khi toàn bộ tòa nhà chật kín học sinh.