Mô hình Chương trình Giáo dục Di cư cố gắng giải quyết các nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ em di cư, những người thường phải đối mặt với những thách thức về trải nghiệm giáo dục bị gián đoạn do bản chất của công việc gia đình.