Chuẩn bị cho con bạn đi học mẫu giáo là chìa khóa để giúp chúng giảm bớt lo lắng về việc bắt đầu đi học. Dưới đây là một số lời khuyên về những gì gia đình có thể làm để giúp học sinh chuẩn bị.

Video bằng tiếng anh

Video bằng tiếng Tây Ban Nha