Tháng XNUMX được công nhận là Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. Trong suốt tháng, chúng tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện tôn vinh nét văn hóa độc đáo của học sinh và nhân viên AAPI của chúng tôi. Các Chuyên gia Bản ngữ của SKPS Isaac và Sofina bắt đầu tháng bằng một video chào mừng cộng đồng của chúng ta tham gia vào tháng di sản này.