“Xác định và tinh luyện bạn: Táo bạo, Đen và Rực rỡ” là một chương trình mùa hè bổ túc văn hóa phong phú dành cho học sinh trong Trường Công lập Salem-Keizer.

Chương trình này cung cấp cho học sinh và gia đình của họ một chương trình tập trung vào phát triển sức mạnh, khả năng phục hồi và kiến ​​thức về bản thân. Học sinh trong chương trình mùa hè tham gia vào các hoạt động vui nhộn và phù hợp với văn hóa để thúc đẩy sự trao quyền của bản thân thông qua việc khám phá và thảo luận về lịch sử, văn hóa và kiến ​​thức tổ tiên của người Mỹ da đen gốc Phi dành cho học sinh lớp ba đến lớp tám.