United Way of the Mid Willamette Valley tự hào chào đón bạn trở lại với Awesome 3000! Kể từ năm 1983, Awesome 3000 đã trở thành một yếu tố quan trọng trong Cộng đồng Salem-Keizer, kết nối bạn bè và gia đình lại với nhau để hỗ trợ Học khu Salem-Keizer, học sinh, nhân viên và giáo viên của học khu.

chi tiết sự kiện

  • Thứ bảy tháng tư 29, 2023
  • Sân vận động Willamette McCulloch tại Công viên Bush Pasture
  • Tìm hiểu thêm và đăng ký trên Trang web United Way Awesome 3000

Tình nguyện viên cần thiết

Giúp Salem-Keizer quay trở lại những ngày của Awesome 3000! Cần có hơn 500 tình nguyện viên trong ngày để giúp biến sự kiện cộng đồng này thành hiện thực. United Way mời bất kỳ ai từ 14 tuổi trở lên đăng ký tình nguyện trên Trang tình nguyện United Way Awesome 3000.