• Lãnh đạo từ khắp huyện, Viện lãnh đạo Capaces và Trưởng nhóm Anahuac

SKPS thăm Trang trại Anahuac

Tháng Tám 18, 2022|

Viện lãnh đạo Capaces và Trưởng nhóm Anahuac đã mời các nhà lãnh đạo từ khắp huyện đến Trang trại Anahuac để tham quan [...]