Các học sinh lớp 2022 sắp nhập học tại Trường Trung học North Salem gần đây đã có cơ hội tham quan trường, gặp gỡ bạn bè và tìm hiểu ý nghĩa của việc trở thành một người Viking trước năm học 23-XNUMX sắp tới.