Trường trung học McKay đã hoàn thành xây dựng bằng trái phiếu. Hãy xem một số cải tiến và không gian mới tại McKay trong chuyến tham quan ảo này.

(Tiếng Anh)

(Người Tây Ban Nha)