Simon Gutierrez của KPTV đã làm một câu chuyện về sự đông đúc trong khu học chánh của chúng tôi với Trường Tiểu học Gubser ở Keizer. Xem video trên trang web KPTV và có được cái nhìn sâu sắc về cách dạy trong một ngôi trường phục vụ nhiều học sinh hơn những gì nó được thiết kế để phục vụ.

Fox KPTV trong lớp học tiểu học Gubser