Kính gửi Cộng đồng Salem-Keizer,

Trong vài năm qua, sự chia rẽ đã gia tăng trong các cuộc họp hội đồng nhà trường, không chỉ ở chúng tôi, mà còn trên toàn quốc. Điều này đã dẫn đến việc hội đồng nhà trường của chúng tôi cố gắng nhiều chiến lược để quản lý hành vi cuộc họp và bình luận của công chúng.

Tôi đã theo dõi hội đồng nhà trường cố gắng tổ chức các cuộc họp mở và bao trùm, nhưng những nỗ lực này đã vấp phải sự gia tăng ổn định về hành vi gây rối của người lớn, đây không phải là hình mẫu mà chúng tôi muốn cho học sinh của mình. Có lúc sự leo thang yêu cầu chúng tôi quay lại các cuộc họp ảo. Khi chúng tôi chuyển trở lại các cuộc họp trực tiếp, sự leo thang ngày càng gia tăng đối với các mối đe dọa và các vấn đề an toàn tiềm ẩn trực tuyến và trong các cuộc họp của chúng tôi. Điều này là không thể chấp nhận được và đang xảy ra từ những người trưởng thành dọc theo phổ chính trị và ý thức hệ. Hành vi xấu xí của người lớn trong cuộc họp hội đồng nhà trường, hoặc bên ngoài cuộc họp, đơn giản là không ổn, đặc biệt là khi có những mối đe dọa gây hại cho mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi có các cố vấn học sinh cho hội đồng quản trị và những thanh niên khác tham gia vào các cuộc họp của chúng tôi, những người sẽ được tạo một môi trường họp an toàn và thân thiện, tích cực, cũng như phụ huynh, nhân viên, thành viên hội đồng và tất cả những người tham gia cuộc họp của chúng tôi.

Các Dịch vụ Quản lý Rủi ro và An toàn của học khu đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các sự kiện từ cuộc họp hội đồng quản trị lần trước. Kết quả của cuộc điều tra đó đã làm rõ rằng những người lớn từ các hệ tư tưởng khác nhau đã tham gia vào hành vi tiêu cực, hung hăng và không thể chấp nhận được, biết rằng điều đó sẽ dẫn đến xung đột, và thanh niên có mặt không gây ra bất kỳ xung đột nào. Cũng rõ ràng rằng bình luận công khai đã trở thành một diễn đàn công khai cho các chương trình nghị sự chính trị, chứ không phải là một cách để hội đồng quản trị lắng nghe các mối quan tâm, chỉ trích mang tính xây dựng, ý tưởng và thông tin. Nó đã liên tục leo thang thành các mối đe dọa và làm gián đoạn các cuộc họp.

Trước mắt, với sự hướng dẫn của Dịch vụ Quản lý Rủi ro và An toàn và theo chính sách hành chính ADM-A012 “để ngăn ngừa tổn hại thêm đối với những người bị ảnh hưởng…”, các cuộc họp hội đồng được tiến hành như sau:

  1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị sẽ không được tham dự trực tiếp cho công chúng, nhưng sẽ mở cửa cho công chúng thông qua truy cập trực tuyến như được liệt kê trong chương trình nghị sự và trang web của học khu.
  2. Nhận xét của công chúng sẽ được chấp nhận dưới dạng văn bản hoặc bằng cách gọi điện hoặc tham gia Zoom. Nếu các hành vi leo thang trực tuyến, hội đồng quản trị có thể hạn chế bình luận của công chúng ở dạng văn bản chỉ cho các cuộc họp trong tương lai. Đăng ký bình luận của công chúng sẽ mở vào thứ Sáu trước cuộc họp hội đồng khi chương trình nghị sự được đăng và sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều thứ Hai tuần sau.
  3. Công chúng sẽ không được phép tụ tập trong bãi đậu xe của các tòa nhà trường học của chúng tôi hoặc trên sân trường trong các cuộc họp của hội đồng quản trị.

Tôi biết với tư cách là một cộng đồng, chúng tôi muốn có những tấm gương mạnh mẽ cho học sinh của mình - điều này có nghĩa là chúng tôi không được dung thứ cho những hành vi không thể chấp nhận được từ người lớn. Học sinh của chúng tôi, bao gồm cả những thanh niên làm cố vấn và tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị của chúng tôi, xứng đáng nhận được những điều tốt hơn từ chúng tôi và từ những người lớn trong cộng đồng của chúng tôi.

Khi chúng tôi chuẩn bị trở lại trường học, chúng tôi có nhiều việc phải làm và cam kết thực hiện công việc đó. Tôi hy vọng cộng đồng của chúng ta sẽ tìm thấy điểm chung vì lợi ích của sinh viên.

Giám đốc Perry