Xây dựng bằng trái phiếu sẽ bắt đầu lúc Trường trung học cơ sở Houck vào mùa hè năm 2022. Dưới đây là tổng quan về những cải tiến được lên kế hoạch cho Huskies!

Video bằng tiếng anh

Video bằng tiếng Tây Ban Nha