Được tài trợ bằng trái phiếu mở rộng và cải tiến tại Trường Trung học Nam Salem sẽ bổ sung thêm các phòng học mới, mở rộng các chương trình nghề nghiệp và kỹ thuật (dạy nghề), thêm một phòng tập thể dục phụ trợ mới, cải thiện an toàn địa chấn, và nhiều hơn thế nữa. Chỉ hơn 66 triệu đô la đang được đầu tư vào các cải tiến tại South. Để có chỗ cho những cải tiến, tòa nhà ban đầu của Trường Trung học Cơ sở Leslie sẽ cần được thay thế.

Trường trung học cơ sở Leslie có một lịch sử lâu đời trong cộng đồng. Tòa nhà ban đầu được xây dựng vào năm 1927 gần góc đường Church và Howard, phục vụ sinh viên cho đến khi Trường trung học cơ sở Leslie trên Đường Pringle mở cửa vào năm 1997. Tòa nhà sau đó là nhà của Trường Bán công Đường phố Howard từ năm 1997 đến cuối năm 2019, lúc đó Trường bán công đường phố Howard chuyển đến nhà mới trung tâm thành phố.

Học khu đang tạo một video tài liệu để tôn vinh lịch sử lâu đời của Trường Trung học Cơ sở Leslie cũ trong việc phục vụ cộng đồng. Cộng đồng được mời tham gia vào quá trình tạo video bằng cách chia sẻ ảnh, câu chuyện hoặc hồi tưởng ngắn về thời gian học tại trường Trung học cơ sở Leslie ban đầu.

Để chia sẻ bài dự thi cho video, vui lòng xem trang Video Tài liệu Leslie trên trang web của học khu: https://salkeiz.k12.or.us/2018-bond-program/leslie-memorial/

Để biết thêm thông tin về việc xây dựng bằng trái phiếu tài trợ tại Trường Trung học Nam Salem, vui lòng truy cập https://salkeiz.k12.or.us/south-salem-bond/