Bản thảo cuối cùng của tài liệu kế hoạch Các cơ sở dài hạn của Salem-Keiser (PDF) hiện có sẵn cho xem hoặc tải xuống.

Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa nêu chi tiết các cơ sở trường làm việc cần cung cấp đủ không gian cho sự gia tăng số lượng ghi danh dự kiến ​​và để hỗ trợ các chương trình giáo dục.

Tìm hiểu thêm về Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa, quy trình của Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở Vật chất Công dân và việc phát triển gói trái phiếu học đường cho lá phiếu tháng 2018 năm XNUMX trên Trang Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở Công dân.