Laura Hofer, giáo viên trường trung học South Salem

Nhóm KATU News có sự tham gia của Đầu bếp Laura Hofer trên trang web dạy cô ấy Trường trung học South Salem giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật học sinh về nấu ăn và đoàn kết.