Vào Thứ Ba, ngày 1 tháng Năm, Trường Công Salem-Keizer (SKPS) sẽ tổ chức một buổi Hỏi & Đáp có tên Ask Me Anything để trả lời các câu hỏi liên quan đến trái phiếu được đề xuất trị giá 619.7 triệu đô la vào lá phiếu ngày 15 tháng Năm. Trái phiếu sẽ giải quyết tình trạng quá tải, mở rộng các cơ hội giáo dục nghề nghiệp-kỹ thuật (dạy nghề), mở rộng các phòng học khoa học, và tăng cường an toàn và an ninh trong trường học.

Sự kiện sẽ được tổ chức vào trưa ngày 1 tháng XNUMX trên Twitter. Phụ huynh và các thành viên cộng đồng quan tâm được khuyến khích tham gia và đặt câu hỏi mà họ có thể có về mối ràng buộc được đề xuất.
Để tham gia, các tweet phải được gửi tới @salemkeizer với thẻ bắt đầu bằng #AMASKPSBond. Các Tweet sẽ được Giám đốc Hoạt động Mike Wolfe, người có thể trả lời hầu hết mọi câu hỏi về trái phiếu được đề xuất.

Thông tin thêm về trái phiếu được đề xuất có sẵn trực tuyến tại trái phiếuinfo.salkeiz.k12.or.us.