Nhấp vào bên trên để xem video trên YouTube

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết cho tất cả học sinh

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết để tất cả học sinh thành công và cảm thấy được chào đón tại các trường học của chúng tôi, và đó là lý do tại sao có nhiều chương trình và dịch vụ để giúp đỡ học sinh trong toàn học khu.

Hãy cùng nghe một trong những học sinh của chúng tôi trong Chương trình Giáo dục Bản địa kể về câu chuyện của họ và cách chương trình cũng như các nhân viên của chương trình đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hành trình giáo dục của cô ấy và giúp cô ấy cảm thấy được nhìn thấy và lắng nghe như một cá nhân trong suốt chặng đường.