Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Tháng 1,800 là Tháng Di sản của Người Mỹ bản địa. Tham gia cùng Iton Udosenata khi anh ấy đọc tuyên bố thừa nhận đất đai của chúng tôi thay mặt cho Trường Công lập Salem-Keizer. Tại Salem-Keizer, chúng tôi phục vụ hơn XNUMX sinh viên xác định là người Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska.