العربية

简体中文

English

Русский

Español

Kiswahili

Tiếng Việt
+
trang chủ
Trường công lập Salem-Keizer

tháng tư, năm 2022

Th 218Tháng Tư6: 00 pm8: 00 pmHọp Ban Giám hiệu Trường Đặc biệtCuộc họp đặc biệt6: 00 chiều - 8: 00 chiều

Thời gian

(Thứ hai) 6: 00 pm - 8: 00 pm

Địa Chỉ

Cuộc họp trực tuyến, ảo

chi tiết sự kiện

Cuộc họp của Hội đồng Quản trị Đặc biệt với Thành phố Salem, Hội đồng Ủy viên Quận Marion, và Hội đồng Quận Giao thông

Cuộc họp này sẽ chỉ được tổ chức bằng phương tiện điện tử, với thành viên hội đồng quản trị / người tham gia chỉ truy cập trực tuyến cũng như quyền truy cập công khai.

Lịch trình sự kiện

Biên bản cuộc họp

Xem cuộc họp

Xem cuộc họp trên YouTube trong Tiếng Anh or Tiếng Tây Ban Nha

Trang web của Ban giám hiệu

Trở về đầu trang