PHIÊN DỊCH:


العربية

简体中文

English

Русский

Español

Kiswahili

Tiếng Việt
Trang chủ của Trường Công lập Salem-Keizer

tháng bảy, năm 2022

Th 204Tháng BảyCả ngàyQuận đóng cửaFourth of July(Cả ngày: thứ hai)

Thời gian

Cả ngày (Thứ Hai)

chi tiết sự kiện

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ tháng Bảy, tất cả các chương trình mùa hè được nghỉ và các văn phòng quận đóng cửa.

Danh sách nhân viên nhanh

Trở về đầu trang