Chúng tôi biết rằng một số sinh viên đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào Chromebook của họ để truy cập Học từ xa. Dưới đây là hướng dẫn giúp các gia đình gặp khó khăn khi đăng nhập.

Khắc phục sự cố đăng nhập Chromebook
Trang 2 của khắc phục sự cố đăng nhập Chromebook

Vì Chromebook trực tuyến sau mùa hè, các bản cập nhật có thể mất thời gian và Bước 2 có thể cần được lặp lại nhiều lần. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra, nhưng đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong quá trình cập nhật quan trọng này.

Vui lòng gọi cho trường của bạn để được trợ giúp về vấn đề này.

Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật khác, chúng tôi khuyến khích bạn gửi yêu cầu hỗ trợ phụ huynh và chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể: https://skps.freshdesk.com/support/home

Chỉ đường cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: