Như chúng ta chuyển đổi thành lớp phủ mặt tùy chọn, điều quan trọng cần nhớ là tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Tại Trường Công lập Salem-Keizer, chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau, miễn là chúng ta luôn đoàn kết.