[cập nhật: Ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX]

Mời bạn tham gia hội thảo nửa ngày miễn phí dành cho các gia đình tập trung vào thanh thiếu niên ở độ tuổi tiểu học. Mục tiêu học tập bao gồm:

  • Đánh giá cao giai đoạn phát triển của một đứa trẻ ảnh hưởng như thế nào đến quan niệm về cái chết và tự tử của chúng;
  • Xác định các yếu tố bảo vệ, yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu cảnh báo ở trẻ em; và
  • Tự tin chuyển giao việc chăm sóc trẻ cho người chăm sóc.

Ngày, giờ và địa điểm

Đã hủy

22 Tháng Mười
9 giờ sáng - 12:30 chiều

Trường tiểu học Hammond
4900 Phố Bayne NE
Salem, OR 97305

Đăng ký trên trang web Everbrite

Trò chuyện nhỏ - Ngăn ngừa tự tử ở học sinh tiểu học

Nhấp vào tờ rơi ở trên (PDF)