Sinh viên McKay học điều dưỡng

Trường trung học McKay sinh viên Evelyn Manco và Brea Lutz, và các bạn cùng lớp, đang học để trở thành y tá. Vào cuối Chương trình CTEGiáo viên Nghề Y tế McKay, Amanda Rivera cho biết, sinh viên có cơ hội nhận được giấy phép hỗ trợ y tá từ Hội đồng Điều dưỡng Tiểu bang Oregon.

Xem video và đọc toàn bộ câu chuyện trên Trang web KPTV Fox-12 News.