Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX, khăn che mặt sẽ là tùy chọn ở tất cả các cơ sở học khu, trường học và xe đưa đón học sinh và nhân viên. Điều này bao gồm cả ngày học, các chương trình trước giờ học và sau giờ học cũng như các hoạt động ngoại khóa và điền kinh.

Mặc dù việc che mặt sẽ là tùy chọn, nhưng người lớn và học sinh có nguy cơ nên tiếp tục đeo khẩu trang KN95.

Chúng tôi biết một số học sinh và người lớn sẽ chọn đeo khăn che mặt và những người khác thì không. Điều quan trọng là chúng tôi ủng hộ những quyết định này khi chúng tôi làm việc cùng nhau để xây dựng một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau trong các quyết định bảo vệ sức khỏe của họ hoặc sức khỏe của những người thân thiết với họ.