cập nhật: ngày 28 tháng 3 năm 2016

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào khác với các triệu chứng COVID-19 chính (các triệu chứng COVID-19 chính: ho, sốt 100.4 trở lên / ớn lạnh, thở gấp / khó thở hoặc mới mất vị giác / khứu giác), hãy ở nhà và xem hướng dẫn cụ thể về triệu chứng bên dưới. Nếu các triệu chứng của bạn không được xác định trong hướng dẫn bên dưới, bạn có thể trở lại khi tốt. Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài hơn một ngày, bạn nên xem xét đánh giá bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, người có thể xác định xem xét nghiệm vi rút có được khuyên hay không.

Đồ họa các triệu chứng Covid-19