Trong buổi học an toàn ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX này, những người tham dự đã học về các chiến lược để nâng cao nhận thức về những gì sinh viên của họ đăng hoặc chia sẻ trực tuyến, giúp sinh viên của họ hiểu trách nhiệm xã hội và quyền công dân kỹ thuật số, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa trực tuyến và bắt nạt trên mạng. Những người tham gia đã đặt câu hỏi thông qua phần Hỏi & Đáp được kiểm duyệt với các thành viên tham gia hội thảo.

Đây là lần thứ hai trong chuỗi ba phiên an toàn. Hai phần còn lại bao gồm các phiên Tiếng nói của sinh viên, Tất cả chúng ta đều thuộc về và Quy trình An toàn Trường học.

Trình bày (tiếng Anh) - PDF trình chiếu

Trình bày (tiếng Ả Rập)

Bài thuyết trình (tiếng Marshallese)

Trình bày (tiếng Nga)

Bài thuyết trình (tiếng Tây Ban Nha)

Bản trình bày (tiếng Swahili)