Đã qua một mùa hè bận rộn của công trình xây dựng ở Trường Công lập Salem-Keizer! Nhiều tiến bộ đang được thực hiện - hơn 20 trường học đang được xây dựng tích cực và nhận được những cải tiến và nâng cấp theo cam kết năm 2018.

Điểm nổi bật của công việc hiện đang diễn ra bao gồm:

Tám trường sẽ hoàn tất công việc liên kết và sẵn sàng chào đón học sinh vào những không gian hoàn toàn mới, được cải tiến hoặc mở rộng vào mùa thu này, bao gồm:

Đến mùa thu, tổng số 37 trường học trong học khu sẽ hoàn thành việc cải tạo trái phiếu. 10 trường học khác bắt đầu xây dựng vào mùa hè này và dự kiến ​​hoàn thành vào mùa thu năm 2023 hoặc trước đó, bao gồm:

Tất cả những cải tiến này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng đối với biện pháp trái phiếu năm 2018. Xin cảm ơn các cử tri của Salem-Keizer!