Đang xây dựng trái phiếu năm 2018 đang đạt được những tiến bộ ấn tượng. Cập nhật cách mối quan hệ thực hiện những lời hứa với cộng đồng trong bản cập nhật video ngắn này.