Chủ đề cho Tháng Lịch sử Đen 2022 là Sức khỏe và Sức khỏe của Người da đen. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người kỷ niệm thành tích của các chuyên gia y tế và sức khỏe người Mỹ gốc Phi và Da đen trong suốt lịch sử, những người đã phá vỡ rào cản màu sắc ở đây ở Oregon.

Iton Udosenata
Trợ lý tổng giám đốc