Trong ba năm qua, học khu đã sử dụng nguồn tài trợ để miễn lệ phí tham gia thể thao cho các gia đình. Các hoạt động ngoại khóa có tác động tích cực đến học sinh và học khu có kế hoạch tiếp tục cung cấp nhiều cơ hội thể thao cho học sinh mỗi mùa.

Thay đổi về tài trợ

Chi phí đã tăng lên và sự thay đổi trong việc sử dụng các quỹ trợ cấp có nghĩa là những quỹ đó sẽ không có sẵn ở cùng cấp độ trong tương lai. Để giảm bớt khoảng cách về tài trợ, học khu đang phục hồi phí tham gia thể thao trong năm học sắp tới. Phí được sử dụng để tài trợ cho huấn luyện viên, nhân viên trò chơi, bảo trì và sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đi lại, điều hành thể thao, v.v.

Với nhận thức đầy đủ về những khó khăn mà các khoản phí có thể gây ra cho các gia đình, các khoản phí mới được giảm đáng kể so với mức giá của năm trước.

Điền kinh trung học

Đối với các môn điền kinh ở trường trung học, sẽ có giá $125 cho môn thể thao đầu tiên, thấp hơn $50 so với lần tính phí trước. Chi phí cho môn thể thao thứ hai là 75 đô la, thấp hơn 100 đô la so với những năm trước. Không tính phí cho môn thể thao thứ ba.

Điền kinh trung học cơ sở

Các môn thể thao ở trường trung học cơ sở sẽ là $40 cho môn thể thao đầu tiên, $40 cho môn thể thao thứ hai và miễn phí cho môn thể thao thứ ba.

Sinh viên gặp rào cản tài chính

Học sinh gặp rào cản tài chính có thể trả mức giảm $50 cho mỗi môn thể thao ở cấp trung học và $20 cho mỗi môn thể thao ở cấp trung học cơ sở, không tính phí cho môn thể thao thứ ba ở cả hai cấp. Nếu tỷ lệ giảm gây ra quá nhiều rào cản tài chính, sinh viên được khuyến khích liên hệ với huấn luyện viên hoặc giám đốc thể thao của họ.