Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Hơn 1,800 học sinh xác định là người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska trong các trường học của chúng tôi.

Tháng XNUMX là Tháng Di sản của Người Mỹ bản địa và chúng tôi đang tôn vinh những di sản và văn hóa đa dạng của cộng đồng người Mỹ bản địa cả tháng. Chúng tôi khuyến khích mọi người tìm hiểu về các vùng đất, phong tục và văn hóa của bộ lạc.

Tham gia cùng Iton Udosenata khi anh ấy đọc tuyên bố thừa nhận đất đai của chúng tôi thay mặt cho Trường Công lập Salem-Keizer.