Học sinh trường Tiểu học Keizer gần đây đã tổ chức lễ khai mạc Xây dựng trái phiếu cải tiến ở trường của họ với các hoạt động và trò chơi vui nhộn. Những cải tiến lớn bao gồm việc bổ sung một nhà ăn cho trường học, đây là điều mà Colts chưa từng có trước đây!

Video Xây dựng Trái phiếu của Trường Tiểu học Keizer trên YouTube bằng tiếng Anh

Video Xây dựng trái phiếu của trường tiểu học Keizer trên YouTube bằng tiếng Tây Ban Nha