Trường Công Salem-Keizer đang hợp tác với các thành viên trong cộng đồng để cung cấp một loạt các buổi học trong suốt năm học 2021-22. Các phiên này hiện đang được tổ chức trực tuyến và mở cửa cho công chúng.

Buổi học tập cộng đồng thứ hai đã diễn ra vào Thứ Hai, ngày 31 tháng XNUMX và được tổ chức bởi Hội đồng trường Salem-Keizer Chủ tịch Osvaldo Avila và Giám đốc SKPS của Công bằng, Tiếp cận và Thăng tiến của Sinh viên Cynthia Richardson.

Xem phiên đã ghi

Video bằng tiếng Ả Rập

Video bằng tiếng anh

Video bằng tiếng Marshallese

Video bằng tiếng Tây Ban Nha

Video bằng tiếng Swahili