Trường Công Salem-Keizer đã ký hợp đồng với một công ty nghiên cứu dư luận chuyên nghiệp để thực hiện một cuộc khảo sát qua điện thoại về cư dân. Cuộc khảo sát sẽ giúp học khu tìm hiểu ý kiến ​​của cộng đồng về việc cải thiện cơ sở vật chất và khả năng có một ràng buộc nghĩa vụ chung.

Cuộc khảo sát trên điện thoại được khởi động vào Thứ Ba, ngày 11 tháng 2017 năm XNUMX và sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Cuộc khảo sát đã được Ban giám hiệu đặt hàng vào ngày 21 tháng 2017 năm XNUMX, cuộc họp nhằm đáp ứng báo cáo khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm về Cơ sở vật chất Công dân. Nhóm Đặc nhiệm đã nghiên cứu Kế hoạch Cơ sở vật chất Tầm xa của học khu, và khuyến nghị rằng Hội đồng quản trị theo đuổi một ràng buộc nghĩa vụ chung để chi trả cho những cải tiến cần thiết.

Đọc thêm về nhu cầu cơ sở vật chất của học khu và báo cáo khuyến nghị về Trang Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở Công dân.