Trường Tiểu Học Hoover đã hoàn thành việc xây dựng bằng tiền trái phiếu! Hiệu trưởng Bridget West của Hoover chia sẻ lý do tại sao những cải tiến lại quan trọng đối với học sinh và nhân viên trong video ngắn này. Xin cảm ơn các cử tri của Salem và Keizer!