Nhấp vào bên trên để xem video trên YouTube

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết cho tất cả học sinh

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết để tất cả học sinh thành công và cảm thấy được chào đón tại các trường học của chúng tôi.

Hỗ trợ cho học sinh có thể hình thành theo nhiều cách khác nhau và chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu của học sinh. SKPS cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ tạo thêm không gian để học sinh cảm thấy được nhìn thấy, lắng nghe và chào đón như chính bản thân họ.

Hội sinh viên da đen (BSU) chỉ là một trong những chương trình đó. Hãy cùng nghe chia sẻ từ một sinh viên tại Trường trung học North Salem về cách BSU đã giúp hỗ trợ giáo dục của cô ấy và trao quyền cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng.