Do tình trạng thiếu tài xế đang diễn ra, chúng tôi đã phát triển một lịch trình xe buýt được điều chỉnh tạm thời để tổng hợp các tuyến đường phục vụ học sinh tại 25 trường học của chúng tôi. Đây là một thay đổi quan trọng đối với học khu của chúng tôi để tiếp tục làm mọi thứ có thể để giữ học sinh ở lại các tòa nhà của chúng tôi trong khi cung cấp các dịch vụ cần thiết này cho học sinh. 

Tất cả các gia đình được khuyến khích đăng nhập vào ParentVUE để xác nhận lịch trình xe buýt của học sinh, hãy sử dụng công cụ tìm xe buýt trên trang web quận của chúng tôi, hoặc gọi cho trường để hỏi về những thay đổi đối với các tuyến xe buýt.


Sau đây là danh sách các trường có các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi những đợt hợp nhất này:

Hàng ngày, chúng tôi theo dõi mức độ nhân viên và thực hiện những thay đổi cần thiết để phục vụ học sinh của mình. Các gia đình sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi bổ sung nào đối với lịch trình xe buýt; tuy nhiên, các gia đình được khuyến khích kiểm tra lịch trình xe buýt của học sinh thường xuyên vào ParentVUE

Trở thành tài xế xe buýt để hỗ trợ học sinh SKPS của chúng tôi!

SKPS hiện đang tìm kiếm các thành viên có động lực trong cộng đồng của chúng tôi để tham gia vào nhóm của chúng tôi trong các dịch vụ vận chuyển. Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu vì SKPS đang cung cấp tiền thưởng lên đến 3,000 đô la cho các tài xế mới! 

Không yêu cầu kinh nghiệm và tất cả các tài xế sẽ được đào tạo trả phí và liên tục cố vấn để được hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia. 

Tìm hiểu thêm và đăng ký để trở thành tài xế xe buýt