Video bằng tiếng Anh (có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Tháng Một là Tháng Công nhận của Hội đồng Nhà trường! Năm nay, các học sinh lớp năm tại Trường Tiểu học Kalapuya đã tổ chức một cuộc họp hội đồng trường giả để chào mừng hội đồng trường của chúng ta.

Chúng tôi muốn cảm ơn bảy thành viên cộng đồng được bầu chọn và các cố vấn sinh viên đã tình nguyện dành thời gian của họ để phục vụ hơn 40,000 sinh viên trong 65 trường học của chúng tôi. Cảm ơn bạn, Ban giám hiệu trường Salem-Keizer!