Bạn có biết rằng với tư cách là một gia đình Salem-Keizer, bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình kết nối giá cả phải chăng? Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng cung cấp cho các hộ gia đình đủ điều kiện khoản tín dụng lên tới $30 một tháng đối với các dịch vụ internet và di động.

Trong tất cả các Trường Công lập Salem-Keizer, học sinh được ăn sáng và ăn trưa miễn phí mỗi ngày như một phần của Điều khoản Đủ điều kiện Cộng đồng. Tất cả các hộ gia đình có trẻ em nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá đều có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình tìm hiểu thêm về Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng.

Chương trình kết nối giá cả phải chăng

Các nhà cung cấp internet được liệt kê dưới đây đang tham gia.

Để ghi danh, các gia đình sẽ cần nộp bằng chứng ghi danh, có thể truy cập bằng chứng này qua cổng thông tin ParentVUE của học khu và có thể phải xác minh thu nhập để ghi danh chương trình.

Các gia đình được khuyến khích ghi danh

Với việc ra mắt Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng mới, có thể áp dụng cho tất cả các gia đình trong học khu, các gia đình Salem-Keizer hiện đang nhận tài trợ thông qua Chương trình Đối tác Internet Essentials được khuyến khích đăng ký Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng để tránh các khoản phí bất ngờ cho các dịch vụ internet.

Bạn có thắc mắc về Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng? Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nhà cung cấp internet của bạn.