Nhấp vào bên trên để xem video trên YouTube

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết cho tất cả học sinh

SKPS cam kết cung cấp các cơ hội và hỗ trợ cần thiết để tất cả học sinh thành công và cảm thấy được chào đón tại các trường học của chúng tôi. Mỗi học sinh là duy nhất và cần các mức độ hỗ trợ khác nhau. Salem-Keizer cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ trợ giúp cụ thể cho các nhu cầu khác nhau của học sinh.
Hãy lắng nghe một trong những học sinh của chúng tôi tại Trung tâm dành cho Người mới đến tại Trường Trung học Cơ sở Waldo về cách chương trình đã tác động đến hành trình ngôn ngữ của cô ấy và hỗ trợ cô ấy cả trong học tập và cuộc sống bên ngoài trường học.